May 24, 2024

Concentrix + Webhelp Dijenamakan sebagai Concentrix


NEWARK, California, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), peneraju teknologi dan perkhidmatan global yang telah beroperasi di bawah nama dagangan Concentrix + Webhelp, hari ini mengumumkan peralihannya kepada nama Concentrix dan evolusi berterusan jenamanya.

Coretan Media yang mengiringi pengumuman ini tersedia dengan mengklik pada pautan ini.

Nama Concentrix adalah berdasarkan konsep bulatan sepusat, mencerminkan fokus syarikat untuk memastikan warga kerja dan pelanggannya sentiasa berada di tengah-tengah, konsep yang masih relevan sehingga kini seperti ketika nama itu ditubuhkan. Identiti visual yang direka bentuk baharu itu mewakili penyelesaian teknologi dan transformatif yang Concentrix sampaikan untuk memperkasakan jenama masa depan.

Penjenamaan semula ini mengukuhkan komitmen berterusan syarikat untuk menghimpunkan portfolio keupayaan yang komprehensif dan tiada taranya. Dengan meluasnya penyelesaian AI generatif, keupayaan digital dan perkhidmatan bernilai tinggi, syarikat ini percaya mereka tidak pernah berada dalam kedudukan yang lebih baik lagi untuk menyampaikan penyelesaian bersepadu sepenuhnya, hujung ke hujung merentas seluruh perusahaan, pada kelajuan dan skala.
“Dengan penjenamaan semula ini, kami mengukuhkan kedudukan kami sebagai syarikat teknologi dan perkhidmatan terkemuka yang berpaksikan manusia, dikuasakan teknologi dan didorong oleh kecerdasan,” kata Chris Caldwell, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Concentrix. “Sama ada mereka bentuk pengalaman jenama yang mengubah persepsi, membina dan menskalakan teknologi AI yang selamat, atau menjalankan operasi digital, kami menghimpunkan penyelesaian bersepadu sepenuhnya yang menyelesaikan cabaran perniagaan paling sukar untuk pelanggan kami.”  

Hari ini, 2,000+ pelanggan Concentrix mendapat manfaat daripada jejak yang mantap, seimbang, disokong oleh ketekalan global, kepakaran pasaran tempatan dan portfolio keupayaan bertaraf dunia yang diselaraskan untuk mereka bentuk, membina dan menjalankan penyelesaian termaju yang disampaikan oleh syarikat ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Concentrix, sila lawati concentrix.com.

Tentang kami: Alami kuasa Concentrix
Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC) ialah peneraju teknologi dan perkhidmatan global yang memperkasakan jenama terbaik dunia, hari ini dan pada masa hadapan. Kami berpaksikan manusia, dikuasakan teknologi, didorong oleh kecerdasan Setiap hari kami mereka bentuk, membina dan menjalankan penyelesaian disepadukan sepenuhnya hujung ke hujung pada kelajuan dan skala merentas seluruh perusahaan dan membantu lebih 2,000 pelanggan menyelesaikan cabaran perniagaan mereka yang paling sukar. Sama ada mereka bentuk pengalaman jenama yang mengubah persepsi, membina dan menskalakan teknologi AI yang selamat, atau menjalankan operasi digital yang memberikan ketekalan global dengan sentuhan tempatan, kami ada sediakannya. Di tengah-tengah semua aktiviti kami terletak komitmen untuk mengubah cara syarikat berhubung, berinteraksi dan berkembang. Kami di sini bertujuan untuk mentakrifkan semula maksud kejayaan, memberikan hasil yang tidak dapat dibayangkan merentas setiap menegak utama dalam 70+ pasaran. Boleh dikatakan di mana-mana saja. Layari concentrix.com untuk mengetahui lebih lanjut.

Pernyataan Pelabuhan Selamat
Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A bagi Akta Sekuriti 1933 dan Seksyen 21E Akta bagi Akta Bursa Sekuriti 1934. Pernyataan prospektif termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pernyataan mengenai keupayaan dan kedudukan syarikat untuk menyampaikan hasil perniagaan dan menyelesaikan cabaran untuk pelanggannya, dan pernyataan yang merangkumi perkataan seperti percaya, jangkakan, mungkin, akan, sediakan, boleh dan patut serta ungkapan lain yang serupa. Pernyataan prospektif ini sememangnya tidak pasti dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang cukup banyak yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan tersebut. Risiko dan ketidakpastian termasuk, antara lainnya, risiko-risiko yang berkaitan dengan keupayaan syarikat untuk berjaya melaksanakan strateginya, keadaan kompetitif dalam industri syarikat, dan faktor lain yang terkandung dalam Laporan Tahunan Syarikat pada Borang 10-K untuk tahun fiskal berakhir 30 November 2023 yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan pemfailan SEC yang berikutnya. Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini pernyataan prospektif yang hanya terpakai pada tarikh kemas kini itu dilakukan.

Hak cipta 2024 Concentrix Corporation
Hak cipta terpelihara. Logo Concentrix, Webhelp, Concentrix + Webhelp, Concentrix dan Webhelp serta semua nama dan slogan syarikat, produk dan perkhidmatan Concentrix yang lain merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi Concentrix Corporation dan anak syarikatnya. Concentrix dan logo Concentrix Reg. A.S. Pat. & Tm. Off. dan bidang kuasa bukan A.S. yang berkenaan. Nama dan tanda lain adalah hak milik pemilik masing-masing.


            Source link

OR

Scroll to Top