June 14, 2024

Kumpulan Banle Mengetengahkan Strategi Pertumbuhan Lestari Semasa Webinar Pelabur


HONG KONG, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Pada 23 April 2024, Banle Group (“Kumpulan”) (NASDAQ: BANL), sebuah syarikat logistik bahan api marin terkemuka di rantau Asia Pasifik, menganjurkan Webinar Pelabur. Semasa webinar itu, Encik Teck Lim Chia, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif, dan Encik Raymond Chiu, Ketua Pegawai Kewangan, membincangkan strategi perniagaan Kumpulan untuk mengekalkan kedudukan penerajunya dalam pasaran Asia Pasifik dan seterusnya berkembang ke pasaran Eropah, sifat struktur modalnya yang sihat dan sangat cair, serta inisiatifnya dalam meneroka bekalan bahan api alternatif.

“Kumpulan ini telah menyaksikan pertumbuhan berterusan selama bertahun-tahun hasil kedudukan khusus kami dalam industri bunkering, operasi tangkas, pengurusan kewangan yang berhemat serta reputasi dan pengetahuan industri kami. Melangkah ke hadapan, perluasan rangkaian perkhidmatan di Asia Pasifik dan juga Eropah akan memberi dorongan kepada pertumbuhan mampan kami. Kami juga akan mengambil langkah proaktif dalam meneroka pilihan bahan api alternatif agar dapat bertindak balas dengan pantas kepada perubahan permintaan pasaran,” kata Encik Chia. “Matlamat utama saya adalah untuk memimpin Kumpulan ini ke tahap yang lebih tinggi dan mencipta nilai yang lebih besar untuk para pemegang saham kami.”

Untuk melihat tayang ulang dan bahan pembentangan siar web, sila lawati tapak web korporat kami:

https://www.banle-intl.com/.

Mengenai Banle Group

Ditubuhkan pada tahun 2015, CBL International Limited (Nasdaq: BANL) ialah kenderaan penyenaraian Kumpulan Banle, sebuah syarikat logistik bahan api marin terkemuka di rantau Asia Pasifik. Kami komited untuk menyediakan penyelesaian sehenti kepada pelanggan untuk mengisi minyak kapal. Aktiviti perniagaan Kumpulan Banle tertumpu terutamanya kepada lebih 55 pelabuhan utama meliputi Jepun, Korea, China, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, Turki dan Belgium. Kumpulan tersebut secara aktif mempromosikan penggunaan bahan api alternatif dan dianugerahkan dengan pensijilan ISCC EU dan ISCC Plus.

Maklumat dan Pernyataan Prospektif

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan prospektif, berdasarkan sifatnya, tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang ketara. Pernyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan berdasarkan jangkaan semasa Syarikat dan unjuran tentang peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, hasil operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan. Pelabur boleh mengenal pasti pernyataan prospektif ini dengan perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “boleh,” “akan,” “sepatutnya,” “harus,” “dijangka,” “rancangan,” “berhasrat,” “menjangka,” “percaya,” “menganggar,” “meramalkan,” “potensi,” “projek” atau “meneruskan” atau negatif istilah ini atau istilah lain yang setanding. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak secara terbuka mana-mana pernyataan prospektif untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang berlaku berikutnya, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa jangkaan tersebut akan betul dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur menyemak faktor lain yang boleh menjejaskan keputusan masa depannya dalam penyataan pendaftaran Syarikat dan pemfailan lain dengan SEC.

CBL INTERNATIONAL LIMITED
(Diperbadankan di Kepulauan Cayman dengan liabiliti terhad)

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi:

CBL International Limited

E-mel: investors@banle-intl.comSource link

OR

Scroll to Top